วิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 6 “รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน”

วิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 6 “รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน” มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมอนามัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ สภาการพยาบาล ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6

ภายใต้หัวข้อ “รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน” (Sustaining Breastfeeding Together) ซึ่งเป็นคำขวัญในงานสัปดาห์นมแม่โลกปี พ.ศ. 2560 โดยมี นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้กว่า 500 คนประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ บุคลากรสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารและพนักงานจากสถานประกอบกิจการ รวมทั้งแม่และประชาชนทั่วไปที่สนใจงานนมแม่ งานประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ จัดขึ้นทุก 2 ปีครั้ง เพื่อให้เครือข่ายได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมพลังด้านวิชาการในการปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุนในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ภายในงานมีงานเสวนาด้านวิชาการ ในรูปแบบต่างๆ การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การจัดแสดงนิทรรศการ การทำ workshop ในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น การทำงานวิจัยเกี่ยวกับนมแม่ การขับเคลื่อนนมแม่สู่ชุมชน และเวิร์คช้อป Kangaroo Mother care to Baby Wearing.
นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ประธานการเปิดการประชุม เน้นย้ำการมุ่งสู่เป้าหมายปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างยั่งยืนในเรื่อง 1- 6 -2 คือ การให้ทารกได้กินนมแม่ทันทีหลังคลอดภายในหนึ่งชั่วโมง การกินนมแม่อย่างเดียวในหกเดือนแรกของชีวิตและการกินนมแม่ร่วมกับอาหารตามวัยต่อไปจนถึงอายุสองปี ซึ่งท่านรัฐมนตรีได้ประกาศรณรงค์ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในโอกาสสัปดาห์นมแม่โลก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth