กพร.ทดสอบฝีมือแรงงานไทยต่างแดน การันตีรสมือทำอาหารไทย

อธิบดีกพร. ลุยสอบฝีมือแรงงานไทยในต่างแดน นำร่องสปา-ทำอาหารไทย เมื่อวันที่ 1 มี.ค. นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศ โดยเฉพาะคนทำงานทั้งในและต่างประเทศ และนโยบายเร่งด่วนของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ในด้านการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน

เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ กพร. จึงดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ เตรียมความพร้อมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาต่างๆ เช่น สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม และสปาตะวันตก ให้แรงงานไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศในทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ให้มีความรู้และทักษะฝีมือตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สามารถประกอบอาชีพ มีรายได้ดูตนเองและครอบครัว นำรายได้ส่งกลับประเทศ รวมทั้งเป็นการขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ

นายสุทธิ กล่าวต่อว่า กพร. ใช้แนวทางประชารัฐในการประสานความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต กงสุลไทย สำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ หรือสมาคมธุรกิจต่างๆ ในการรวบรวมกลุ่มเป้าหมายในทดสอบฯ ในปีที่ผ่านมาได้มีการทดสอบฯ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ในประเทศออสเตรเลีย ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง มีผู้เข้ารับการทดสอบฯ จำนวน 235 คน ส่วนในปีนี้ (2561) ดำเนินการทดสอบฯ ไปแล้วในสาขาไทยสัปปายะ สปาตะวันตก ที่สหพันธ์สาธารณเยอรมนี และสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ที่สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) รวมทดสอบฯ แล้ว 120 คน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews